Mega-store.gr
mega-store-search
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ
SOCIAL MEDIA LOGIN

0
Καλάθι αγορών
Δεν υπάρχουν προϊόντα στο καλάθι σας.

Όροι χρήσης

 • ΓΕΝΙΚΑ

  Η πολιτική προστασίας Προσωπικών Δεδομένων – καλούμενη εφεξής: Πολιτική Απορρήτου, αποτελεί μέρος των Όρων Χρήσης της ιστοσελίδας www.mega-store.gr

  Παρακαλούνται όλοι οι χρήστες της Ιστοσελίδας να διαβάσουν την Πολιτική Απορρήτου, ώστε να ενημερωθούν σχετικά με τις πολιτικές και τις πρακτικές που έχουμε αναπτύξει ώστε να υπάρχει διαφύλαξη των προσωπικών σας στοιχείων. Τα προσωπικά στοιχεία θα χρησιμοποιηθούν με βάση τις ισχύουσες νομικές διατάξεις.

  Η Πολιτική Απορρήτου καλύπτει τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών – επισκεπτών που συλλέγονται αποκλειστικά από την www.mega-store.gr αλλά δεν καλύπτει τη σχέση τους με οποιαδήποτε υπηρεσία, η οποία δεν υπόκειται στην ιδιοκτησία ή / και στον έλεγχο της www.mega-store.gr

   

  ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

  Τα προσωπικά σας δεδομένα θα είναι αποκλειστικά προσβάσιμα από την www.mega-store.gr και από τρίτους, οι οποίοι εκτελούν την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων ως επεξεργαστές δεδομένων, με βάση τις οδηγίες της www.mega-store.gr Επίσης, ο χρήστης – μέλος δύναται να έχει πρόσβαση σε ιστοσελίδες τρίτων και οι πληροφορίες που θα μοιράζονται, θα διέπονται από τις εκάστοτε Πολιτικές Απορρήτου τους.

  Κάθε επισκέπτης μπορεί να περιηγηθεί στην www.mega-store.gr χωρίς να παράσχει οποιαδήποτε προσωπική πληροφορία. Προσωπικά δεδομένα θα χρειαστούν μόνο στην περίπτωση που ο εκάστοτε επισκέπτης θελήσει να γίνει μέλος της ιστοσελίδας ώστε να είναι δυνατό να κάνει χρήση των υπηρεσιών της. Οποιαδήποτε συλλογή και επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων θα πραγματοποιείται κατά τρόπο θεμιτό και νόμιμο, βάσει του Ν. 2472 / 1997 περί ‘’Προστασίας του Ατόμου από την Επεξεργασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα’’ και των αποφάσεων και κανονισμών της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Η www.mega-store.gr διατηρεί το δικαίωμα να αποθηκεύσει την IP διεύθυνση του επισκέπτη και εάν κριθεί απαραίτητο να επικοινωνήσει με τον οποιονδήποτε αρμόδιο στην περίπτωση παραβίασης των Όρων Χρήσης της Ιστοσελίδας.

  Τα προσωπικά δεδομένα που δηλώνει ο χρήστης – επισκέπτης, δύναται να προβάλλονται ή/ και να τροποποιούνται ανά πάσα στιγμή. Κι αυτό, χωρίς επιβάρυνση από τον ίδιο τον χρήστη, χρησιμοποιώντας τον προσωπικό του κωδικό πρόσβασης ή κατόπιν αιτήματος προς την www.mega-store.gr. Τα δεδομένα αυτά, προορίζονται αποκλειστικά για τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας των παρεχόμενων υπηρεσιών και τη νομιμότητα των συναλλαγών, και επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν από οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο μόνο με την τήρηση των διατάξεων του Ν. 2472 / 97, σχετικά με την προστασία από επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Σε κάθε περίπτωση που απαιτείται από τους ισχύοντες νόμους, θα δοθούν τα προσωπικά στοιχεία στις αρμόδιες αρχές και επιτροπές δεοντολογίας ή/ και μπορεί να απαιτηθεί από την www.mega-store.gr, η κοινοποίηση των προσωπικών δεδομένων, σε συμμόρφωση με: δικαστική απόφαση, ένταλμα έρευνας, κλήση, νόμο ή κανονισμό. Μόνο αρμόδιοι υπάλληλοι έχουν πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα, όποτε αυτό κρίνεται αναγκαίο.

  Ο κάθε χρήστης – επισκέπτης μπορεί οποτεδήποτε να επικοινωνήσει με www.mega-store.gr προκειμένου να επιβεβαιώσει την ύπαρξη του προσωπικού του λογαριασμού, τη διόρθωση αυτού ή / και τη διαγραφή του, όπως επίσης και την εξαίρεσή του από τη λήψη ηλεκτρονικών ενημερωτικών μηνυμάτων. Ο κάθε χρήστης – επισκέπτης είναι υπεύθυνος για τη χρήση του λογαριασμού του και πρέπει να ενημερώνει άμεσα την mega-store.gr σε περίπτωση που κάποιος τρίτος χρησιμοποιήσει το λογαριασμό του χωρίς την άδειά του.

   

  COOKIES

  Με την είσοδο στην ιστοσελίδα, η εταιρεία μας (και οι εταιρείες με τις οποίες συνεργαζόμαστε) είναι πιθανόν να εγκαταστήσουν κάποια αρχεία στον υπολογιστή ή κάποια άλλη συσκευή πρόσβασης που χρησιμοποιείτε. Τα συγκεκριμένα αρχεία μπορεί να είναι cookies, clear gifs, pixel ή άλλα τοπικά αρχεία που παρέχονται από τον περιηγητή σας ή άλλες συγγενείς εφαρμογές. Οι συγκεκριμένες τεχνολογίες χρησιμοποιούνται για την αναγνώρισή σας ως χρήστη, την προσαρμογή των υπηρεσιών μας για σκοπούς marketing, τη διασφάλιση του εκάστοτε λογαριασμού κτλ.

   

  ΑΣΦΑΛΕΙΑ

  Η www.mega-store.gr λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για τη διασφάλιση της Προστασίας των Προσωπικών σας Δεδομένων. Γίνεται κρυπτογράφηση των στοιχείων σας πριν την αποστολή τους και καθιστά τις συναλλαγές όσο το δυνατόν ασφαλέστερες.

   

  ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

  Η οποιαδήποτε μεταβολή ή τροποποίηση της Πολιτικής Απορρήτου, μπορεί να γίνει σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή και να τεθεί άμεσα σε εφαρμογή, χωρίς την ειδοποίηση των χρηστών – επισκεπτών, μετά την ανάρτησή της στην ιστοσελίδα. Η χρήση της ιστοσελίδας έπειτα από την ανάρτηση των αλλαγών ή τροποποιήσεων, θα αποτελεί αποδοχή τους εκ μέρους του χρήστη – επισκέπτη.

   

  Γενικοί όροι χρήσης

  Το www.mega-store.gr είναι το ηλεκτρονικό κατάστημα έκθεσης και διάθεσης των προϊόντων, μέσω του διαδικτύου, της εταιρείας, με έδρα τη Θεσσαλονίκη, της οδού Ελ. Βενιζελου 163 μενεμενη 56122), τηλ. 2314-310020, email: stas-20@hotmail.com Πριν κάνετε χρήση των υπηρεσιών αγοράς στο ηλεκτρονικό κατάστημα και περιηγηθείτε στην ιστοσελίδα μας, σας καλούμε να συμβουλευτείτε τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις, που εφαρμόζονται ειδικά για τη χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος, που βρίσκεται στην διεύθυνση www.mega-store.gr . Κάθε πρόσβαση από μέρους σας στο υλικό που θα βρείτε στην Ιστοσελίδα της Εταιρείας και κάθε χρήση αυτού υπόκεινται στους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης. Εφόσον επιλέξετε να επισκεφθείτε ή να κάνετε χρήση της Ιστοσελίδας μας, τεκμαίρετε ότι έχετε διαβάσει, ότι έχετε κατανοήσει και ότι είσαστε απολύτως σύμφωνοι με τους Όρους και τις Προϋποθέσεις Χρήσης της συγκεκριμένης Ιστοσελίδας.

   

  Διαθεσιμότητα και Ευθύνη

  To www.mega-store.gr δεν παρέχει καμία εγγύηση για τη διαθεσιμότητα των προϊόντων, αλλά εγγυάται την έγκαιρη ενημέρωση των τελικών καταναλωτών περί της μη διαθεσιμότητάς τους. To www.mega-store.gr ευθύνεται μόνο για δόλο και βαριά αμέλεια, σε περίπτωση καθυστέρησης στην παράδοση παραγγελθέντων προϊόντων και για πληροφορίες που το ίδιο δίνει ή υπηρεσίες που παρέχει μέσω του δικτυακού τόπου του. Το ηλεκτρονικό κατάστημα www.mega-store.gr δεν φέρει ευθύνη για τυχόν τεχνικά προβλήματα που τυχόν παρουσιασθούν στους χρήστες όταν επιχειρούν την πρόσβαση στον δικτυακό τόπο και κατά την διάρκεια αυτής και έχουν σχέση με τη λειτουργία ή συμβατότητα της δικής τους υποδομής με τη χρήση του δικτυακού τόπου. Επίσης, τo www.mega-store.gr δε φέρει καμία ευθύνη για πράξεις ή παραλείψεις τρίτων και ιδιαίτερα μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή/και υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού.

   

  Επιστροφές, αντικαταστάσεις

  Προκειμένου να επιστραφούν τα προϊόντα δεν πρέπει να είναι χρησιμοποιημένα, φθαρμένα, τροποποιημένα ή να έχουν υποστεί ζημία, απαραιτητα να συνοδεύονται μαζί με όλα τα έγγραφα τα οποία το συνόδευαν σε περιπτωση απωλειας τον εγγραφων που αναγραφουν την ημερομηνια αγορας, δεν γινεται δεκτο. Ο πελάτης μπορεί να χρησιμοποιήσει το προϊόν που αγόρασε χωρίς όμως να το τροποποιήσει! Σε αντίθετη περίπτωση θεωρείται ότι το προϊόν δεν βρίσκεται στην ίδια κατάσταση στην οποία του παραδόθηκε και δεν γίνεται δεκτό! Οι επιστροφές των προϊόντων γίνονται στην τρέχουσα τιμή του εκάστοτε είδους κατά την ημερομηνία παραλαβής τους από την ACS Courier. Σε περίπτωση που ένα προιόν υποστεί ζημιά ή δεν λειτουργεί σωστά μετά το πέρας ενός (1) μηνός, η επιστροφή του πρός την εταιρεία μας γίνεται με έξοδα του πελάτη. Το κόστος της νέας αποστολής, εφόσον το προιόν αντικατασταθεί ή επισκευαστεί, δεν επιβαρύνει τον πελάτη, μετα τον (1) μηνα η αποστολη και η παραλαβει επιβαρυνει τον πελατη. Δεν γινονται επιστοφες χρηματων μπωρειτε να παρετε αλλο προιον ιδιας αξιας.

   

  Παρακαλώ σημειώστε ότι οι επιστροφές γίνονται δεκτές μόνο εφόσον:

  1. Επικοινωνήσετε μαζί μας στη γραμμή 2314 310020 ώστε να μας αναφέρετε το πρόβλημα που αντιμετωπίσατε.

  2. Το προϊόν δεν έχει μεταχειριστεί τόσο ώστε να φαίνονται εμφανής φθορές.

  3. Δεν έχουν αφαιρεθεί κομμάτια από το προιόν ή δεν έχει γίνει οποιουδήποτε είδους τροποποίηση.

  4. Απαραιτητα όλα τα συνοδευτικά του προϊόντος όπως το κουτί, τα εγχειρίδια λειτουργίας και η απόδειξη αγοράς, καθώς όλα τα παραπάνω αποτελούν μέρος τους προϊόντος.

   

  Όροι επιστροφής

  Έχετε το δικαίωμα να επιστρέψετε τα προϊόντα που αγοράσατε, αφού πρώτα μας γνωστοποιήσετε το λόγο για τον οποίο επιθυμείτε την επιστροφή των προϊόντων. Οι επιστροφές ελλατωματικών προιόντων γίνονται εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία παραλαβής. Απο εκεί και έπειτα, το προιόν δεν θεωρείται ελλατωματικό και τα μεταφορικά έξοδα της αποστολής, επιβαρύνουν τον πελάτη.

  Υπεύθυνος επιχείρησης

  ΓΚΟΥΡΤΖΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ.  ΑΦΜ 140484257. ΔΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ. ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ 135240

  Eδρα τη Θεσσαλονίκη,  οδού Ελ. Βενιζελου 163 μενεμενη 56122), τηλ. 2314-310020